Zajęcie zarobkowe – próba definicji pojęcia z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego : wybrane aspekty

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 4(33) (2013) s. 67-90
Paweł Gacek

 

do góry