Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktor nauk prawnych Agnieszki Krawczyk przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 4(33) (2013) s. 189-202
Agnieszka Korzeniowska-Polak

 

do góry