Ludowe obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej

Studia Claromontana, Tom 2 (1982) s. 276-287
Anna Kunczyńska-Iracka

 

do góry