Differences on Organizational Practices Between Polish Managers Studied in 1996/1997 and 2008

Journal of Intercultural Management, Tom 2, Numer 1 (2010) s. 69-77
Jerzy Mączyński, Jolanta Zamorska, ANdrzej Łobodziński

 

do góry