Struktura czynnikowa Kwestionariusza Agresji Bussa i Perry'ego (BPQA) w populacji polskiej

Studia Psychologica, Numer 12 (2) (2012) s. 135-151
Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel

 

do góry