Stan badań nad dziejami najnowszymi Torunia (1920-1945)

Rocznik Toruński, Tom 6 (1971) s. 169-185
Jan Sziling, Mieczysław Wojciechowski

 

do góry