Luźne znaleziska zabytków neolitycznych z woj. szczecińskiego i z NRD w zbiorach Muzeum w Gorzowie Wlkp.

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 24 (1978) s. 401-414
Tadeusz Szczurek

 

do góry