Samoocena dzieci niepełnosprawnych ruchowo a ich środowisko rodzinne

Pedagogika Rodziny, Tom 1, Numer 1 (2011) s. 19-27
Józefa Anna Pielkowa

 

do góry