"Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny", Małgorzata Ciczkowska-Giedziuń, Ewa Kantowicz (red.), Toruń 2010 : [recenzja]

Pedagogika Rodziny, Tom 1, Numer 1 (2011) s. 225-228
Beata Słodkowska-Cudak , Małgorzata Ciczkowska-Giedziuń (aut. dzieła rec.), Ewa Kantowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry