"Oblicza miłości w pedagogice", Marcin Białas, Dorota Ruszkiewicz (red.), Łódź 2007 : [recenzja]

Pedagogika Rodziny, Tom 1, Numer 1 (2011) s. 229-236
Katarzyna Miler , Dorota Ruszkiewicz (aut. dzieła rec.), Marcin Białas (aut. dzieła rec.)

 

do góry