Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie przyczyną niskiej partycypacji płci żeńskiej w sferze polskiej polityki

Pedagogika Rodziny, Tom 2, Numer 4 (2012) s. 49-61
Małgorzata Niewiadomska-Cudak

 

do góry