Perspektywa pozytywnego starzenia się w okresie późnej dorosłości

Pedagogika Rodziny, Tom 2, Numer 4 (2012) s. 117-128
Magdalena Zadworna-Cieślak, Maria Finogenow

 

do góry