Wzrost po traumie związanej z doświadczaniem przemocy w rodzinie u dzieci i ich matek

Pedagogika Rodziny, Tom 3, Numer 4 (2013) s. 89-100
Nina Ogińska-Bulik

 

do góry