Women in legislature after II World War

Pedagogika Rodziny, Tom 4, Numer 1 (2014) s. 55-63
Małgorzata Niewiadomska-Cudak

 

do góry