Motyw śmierci przedstawiony na kartach "Malleus Maleficarum"

Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 15 (2014) s. 49-58
Tomasz Krok

 

do góry