Problemy polityki narodowościowej w ZSRR w dziedzinie oświaty w okresie przebudowy

Forum Oświatowe, Tom 1, Numer 1-2 (1989) s. 91-98
M. Dobrynin , Wiesława Zagórska (tł.)

 

do góry