Granica polsko-ukraińska w XX wieku

Przegląd Geopolityczny, Tom 2 (2010) s. 153-168
Janusz Kowalczyk

 

do góry