">>Dźwięki kruszonych oków<< : Polska w poezji rosyjskiej lat 1795-1917", Wyboru dokonał, opracował i przedmową opatrzył Bazyli Białokozowicz, Warszawa 1977 : [recenzja]

Lublin Studies in Modern Languages and Literature, Tom 7 (1978) s. 371-373
Jan Trochimiak

 

do góry