"Pacyfikacyjne" sejmiki generalne Prus Królewskich za panowania Władysława IV Wazy

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 26 (181) (1988) s. 27-44
Zbigniew Naworski

 

do góry