Środki prawne umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich : (uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 26 (181) (1988) s. 135-143
Violetta Konarska-Wrzosek

 

do góry