VI Walne Zebranie Biblistów Polskich : XLVII Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Olsztyn 22-24 IX 2009)

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 2 (2009) s. 263-264
Ewa J. Jezierska

 

do góry