"Nicht ohne Hoffnung : erlebte Geschichte 1922-1945 = Nie tracąc nadziei : przeżyta historia 1922-1945", Stephan Pfürtner, Stuttgart 2001 : [recenzja]

Acta Cassubiana, Tom 6 (2004) s. 393-398
Miłosława Borzyszowska-Szewczyk , Stephan Pfürtner (aut. dzieła rec.)

 

do góry