Rozwój historyczny nazw kolorów w języku angielskim a teoria Berlina i Kaya

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 6 (2012) s. 27-35
Dorota Gonigroszek

 

do góry