Dziewiętnastowieczną polszczyzną o języku Bardyjowa i okolic

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 6 (2012) s. 45-51
Anna Krupska-Perek

 

do góry