Perswazja w druku ulotnym – studium przypadku

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 6 (2012) s. 87-94
Grzegorz Majkowski

 

do góry