Wyrażenia ekspresywne jako słownictwo wartościujące na przykładzie felietonów Krzysztofa Teodora Toeplitza

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 6 (2012) s. 133-139
Aleksandra Woszczyńska

 

do góry