Wizyta w Gdańsku w roku 1753 biskupa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego w świetle biskupiego diariusza

Acta Cassubiana, Tom 16 (2014) s. 30-49
Krzysztof R. Prokop

 

do góry