O Aleksandrze Majkowskim i "Vistuli" oraz ich przesłaniu sprzed 110 lat

Acta Cassubiana, Tom 16 (2014) s. 237-241
Józef Borzyszkowski

 

do góry