"Gdańska oktawa 1960-1967", Warszawa 1971-1980 : (fragment wspomnień przygotowany do druku na podstawie kopii maszynopisu udostępnionej przez autora)

Acta Cassubiana, Tom 16 (2014) s. 247-284
Jan Ptasiński

 

do góry