"Pro memoria Jan Piepka (1926-2001)", zebrał, opracował oraz wstępem, komentarzami i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2013 : [recenzja]

Acta Cassubiana, Tom 16 (2014) s. 323-325
Eugeniusz S. Kruszewski , Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry