Profesor Andrzej Zbierski (1926-2013) - harcerz, uczestnik ruchu oporu, uczony, społecznik, m. in. współtwórca dorobku Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, jego honorowy prezes i honorowy członek Instytutu Kaszubskiego

Acta Cassubiana, Tom 16 (2014) s. 458-465
Józef Borzyszkowski

 

do góry