Iwan Turgieniew w Polsce lat 1850-1914: /Zarys problematyki badań nad recepcją twórczości pisarza

Lublin Studies in Modern Languages and Literature, Tom 6 (1977) s. 19-28
Jan Trochimiak

 

do góry