Z dziejów wsi Lipnica w dobie autonomii galicyjskiej

Rocznik Kolbuszowski, Tom 3 (1994) s. 247-258

 

do góry