Procesy polityczne i społeczne zachodzące w Czeczenii w latach 2002-2013 i ich wpływ na sytuację na Kaukazie Północnym : wybrane zagadnienia

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 2 (2014) s. 19-34
Ewa Wolska-Liśkiewicz

 

do góry