Calculation of the throughput railway of the track section as an element of the critical infrastructure

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 2 (2014) s. 141-147
Ladislav Novák, Zdeněk Dvořák

 

do góry