Nauka języków obcych jako przepustka dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo do bycia obywatelami globalnej wioski – przekraczanie granic niepełnosprawności społecznej

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 2 (2014) s. 227-235
Werona Król-Gierat

 

do góry