Profil inteligencji dzieci z ADHD w odniesieniu do koncepcji inteligencji wielorakiej H. Gardnera – implikacje edukacyjne

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 2 (2014) s. 283-293
Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Magdalena Giers

 

do góry