Protokół Nr 11 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 20.03.2001 r.

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1-2 (12-13) (2001) s. 11-13
Genowefa Godlewska

 

do góry