Protokół Nr 12 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 21 -22. 05. 2001 r.

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1-2 (12-13) (2001) s. 14-17
Genowefa Godlewska

 

do góry