Sprawozdanie z VII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniach 11 - 12.06.2001 r.

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1-2 (12-13) (2001) s. 20-25
Genowefa Godlewska

 

do góry