Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych

Zarządzanie Biblioteką, Numer 1 (4) (2012) s. 41-60
Maja Wojciechowska

 

do góry