Współczesne podejście do standaryzacji pracy

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 16 (2010) s. 249-261
Ewa Rak

 

do góry