Relacja z XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Opole, 18-20 września 2012 roku

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1 (36) (2013) s. 239-242
Konrad Kotala

 

do góry