"Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę" : o kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego : na wybranych przykładach

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 18 (2012) s. 9-22
Teresa Banaś-Korniak

 

do góry