Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 14 (2008) s. 225-233
Krystyna Maksimowicz

 

do góry