Promień miłości : szkic

Myśl Karaimska, Tom 1, Numer 1 (1924) s. 20-21
Ananiasz Zajączkowski

 

do góry