Listy z Halicza : I. Jak to było dawniej. II. Pokłosie wojenne. III. Organizacja i działalność gminy. IV Hazzanat. V. Ś.p. Jan Grzegorzewski. VI. Zakończenie

Myśl Karaimska, Tom 1, Numer 1 (1924) s. 26-30
Zarach Zarachowicz

 

do góry