Troki : Zarząd Duchowny Karaimski. Karaimska Gmina Wyznaniowa : Filja w Trokach Wileńskiego St-nia Karaimów : szkoła nauki religii karaimskiej

Myśl Karaimska, Tom 1, Numer 1 (1924) s. 34

 

do góry