Sahysz Tienry - iucziuń

Myśl Karaimska, Tom 1, Numer 2 (1925) s. 25-26
Szymon Firkowicz

 

do góry