Wilno i Troki : Karaimskie gminy wyznaniowe : promocja : pierwszy maturzysta : B. p. Johanadaw Rojecki

Myśl Karaimska, Tom 1, Numer 3 (1926) s. 24-25

 

do góry